Bu gün iki vəhşi qadın bir-birinə qayışdan istifadə edir