Pişiyi sevən iki qız çarpayıda bir-birinin üstündədir