İki qız bir-birinin önündə fırlanır və xoruz əmirlər