Tülkü cücə, eşşəyini yumruqla sikərək cariyəni sevindirir