Bir neçə cücə yağlanır və sonra birlikdə yumruqlayırlar