Yaşlı və cavan iki qadın görüşür və sonra çox əylənirlər