Heyrətamiz qaraşınlar yataq otağında bir-birinin ayağına sitayiş edirlər