Pişik yemək bu iki cücəni məmnuniyyətlə inildəməsinə səbəb olur