Ətli GF-lər insanların bir-birinə oyuncaqları itələməsinə mane olmur